رزگرام ، جامعه ای مملو از فرهیختگان است... بر خلاف بسیاری از شبکه های اجتماعی و پیام رسان ها، که ارزش را ناهنجاری ها و اتلاف وقت و دوری از مهارت تعریف کرده اند، رزگرام، در کنار شماست تا کتابخوانی، مطالعه، پژوهش، هم اندیشی، رشد و پیشرفت را کنار یکدگیر بسازیم و جشن بگیریم... رزگرام، خوشبو تر از رز و لطیف تر از گل های بهاری است...
عضویت